Blog > Komentarze do wpisu

Wpływ alkoholu na zdrowie

Badania przeprowadzone w Kanadzie wykazały, że picie alkoholu w sposób umiarkowany i regularny, przyczynia się do ogólnej poprawy komfortu psychicznego.

Wpływ alkoholu na zdrowie

Jaki wpływ ma picie wina, piwa na zdrowie

Badania te były przeprowadzone na przestrzeni 14 lat na  grupie 5,400 osób powyżej 50 roku życia. Osoby który w ciągu tygodnia  badań spożywały "rozsądną" ilość alkoholu, czuły się bardziej szczęśliwe  i mniej narzekały w porównaniu do osób nie pijących i osób  nadużywających alkoholu.
Wyniki badań zostały opublikowane w "Journal of Studies on Alcohol and  Drugs" w 2012, badania zostały przeprowadzone pod patronatem  Uniwersytetu Stanowego w Portland, z pomocą centrów zdrowia w Ontario i  Quebecu.
Autorzy badań "rozsądną" ilością określają spożycie 21 jednostek  alkoholu dla mężczyzn, 14 jednostek dla kobiet (jednostka alkoholu - 8  gram czystego spirytusu). Uczestnicy badania dostali do wypełnienia  formularz w którym mieli określić swoje usposobienie emocjonalne. Dla  przykładu, badani mieli określić jak często czują się "w beznadziejnej  sytuacji bez wyjścia" - wyniki zostały przekonwertowane w formułę gdzie  1.0 było najwyższą wartością i oznaczało "w idealnym stanie", a  najniższy wynik 0.36 oznaczał "emocjonalną rozsypkę".
Osoby które umiarkowanie spożywają alkohol miały najwyższy wynik,  średnio 0,89, osoby które unikają alkoholu uzyskały 0,78, a osoby które  go nadużywają 0.86. Na ostatnim miejscu znalazły się osoby które dawniej  spożywały alkohol w większych ilościach a obecnie się go wystrzegają -  0.74. Co jest ważne, z badań wynika, że osoby których częstość  spożywania alkoholu jest na stałym poziomie nie wykazały tendencji  spadkowej jeśli chodzi o ich nastrój.
Badania te są cenne ze względu na to, że wcześniejsze badania  przeprowadzone na ten sam temat, nie zawierały w sobie danych  dotyczących stanu zdrowia pacjentów oraz niebezpieczeństw wynikających  ze spożycia alkoholu. Mimo, pozytywnego wyniku badań, osoby które  przeprowadziły badanie zastrzegają, że badania były wykonane w celach  naukowych, a nie zachęcających do spożywania alkoholu.
 International Scientific Forum on Alcohol Research popiera badania,  główny recenzent forum Harvey Finkel, onkolog na Boston University  Medical Center twierdzi, że "z reguły z wiekiem potrzeby międzyludzkie  się zmniejszają, co prowadzi do mniejszej ilości bodźców do picia i  stwarza również mniej okazji," - zatem pijmy na zdrowie! Najlepiej czerwone wina!


Wina, Zdrowie, Czerwone wino. 

środa, 04 grudnia 2013, wina-wino

Polecane wpisy